ue
A A+ A++  

Podobno każdy z nas może mieć życie o jakim marzy. Podobno wszystko zaczyna się w naszej głowie i rodzi się w naszych myślach. Podobno każdy z nas dysponuje siłą, która potrafi zmieniać nas i nasze otoczenie.
W Fundacji wierzymy, że pracując nad sobą, każdy z nas może żyć w świecie, jaki sobie wyobrazi. Wystarczy tylko zobaczyć siebie naprawdę.

zobacz siebie - zobaczysz więcej - FUNDACJA BONIN

Wakacje filmowe 2012

Status: zrealizowany
Termin realizacji: 23-28 lipca 2012
Finansowanie: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.13. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

wakacje filmowe 2012

Wakacje filmowe - warsztaty dla dzieci i młodzieży

W dniach 23- 28 lipca 2012 roku zorganizowane zostały tygodniowe „Warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży ze wsi Przemysław, Bełczna i Prusinowo jako sposób na pobudzenie aktywności społecznej” .Pod okiem dwóch ekip filmowych pracowało w sumie 30 młodych mieszkańców powiatu łobeskiego. Materialnym efektem tych filmowych wakacji są umieszczone poniżej dwa filmy: ”Bajeczna Bełczna” oraz „Pewnego lata w Przemysławiu”.

A efektem wprawdzie trudno wymierzalnym ,ale dającym organizatorom najwięcej satysfakcji były roześmiane twarze ,w czasie uroczystego zakończenia, uczestników warsztatów i pytania kiedy nastąpi ciąg dalszy tej filmowej przygody.

Warsztaty te nie dałyby wszystkim uczestnikom takiej radości gdyby nie pomoc i wsparcie rad sołeckich tych trzech wiosek. Szczególne podziękowania chcielibyśmy przekazać Państwu: Ilonie i Markowi Wierzbowskim z Przemysławia, Bożenie Giermakowskiej z Prusinowa oraz Barbarze Kordyl i Ninie Szubie z Bełcznej.

Specjalne podziękowania kierujemy na ręce Pana Ryszarda Soli - burmistrza Łobza i wolontariuszy Fundacji Bonin, którzy wsparli ten projekt: Justyny Werbel z Kanady, ), Alexa Kuhl i Magdy Kuhl, Elżbiety Nowakowskiej z Berlina oraz Małgorzaty Rohde

Opis warsztatów dzień po dniu

Dzień pierwszy (23 lipca 2012): Zapoznanie się uczestników warsztatów z prowadzącymi zajęcia. Przedstawienie i omówienie planu i tematu zajęć. Podział na grupy i podgrupy. Wspólne zwiedzanie miejscowości w celu znalezienia w plenerze najciekawszych miejsc-planów i tematów zdjęciowych. Dokumentacja filmowa wyprawy przez instruktorów warsztatów.

01
02
03
04

Dzień drugi (24 lipca 2012): Poznanie podstawowych pojęć filmowych: kadr, ujęcie, plany: pełny, średni, zbliżenie; scena, portret.Nauka technicznej obsługi sprzętu do filmowania. Pierwsze ćwiczenia praktyczne z aparatami fotograficznymi i kamerami. Uczestnicy warsztatów na podstawie wybranej osoby, obiektu lub miejsca wykonują ćwiczenia, w których m.in.: uczą się w praktyce kadrowania, planowania poszczególnych ujęć, pokazywania obiektów/osób w podstawowych planach filmowych.

05
06
07
08

Dzień trzeci (25 lipca 2012): Omówienie materiału zdjęciowego z poprzedniego dnia ćwiczeń. Wskazówki od prowadzących zajęcia: co robimy dobrze, nad czym trzeba pracować i na co zwracać uwagę ustawiając kamerę lub robiąc zdjęcia aparatem fotograficznym.

09
10
11
12

Zapoznanie uczestników warsztatów z podstawowymi zasadami tworzenia scenariuszy filmowych. Omówienie głównych części scenariusza: ekspozycja, rozwinięcie, zakończenie. Wspólne określenie tematów filmów dla poszczególnych osób. Indywidualne praca nad stworzeniem własnych scenariuszy filmowych.

Grupa dzieci młodszych – wykonuje scenariusze w postaci rysowanych obrazków (mini-storyboardy). Grupa dzieci starszych – przygotowuje ramowe scenariusze swoich filmów w postaci punktów z najważniejszymi ujęciami. Pierwsze zdjęcia w plenerze.

Dzień czwarty (26 lipca 2012): Zapoznanie uczestników warsztatów z pojęciem montażu filmowego. Wyjaśnienie podstawowych terminów oraz zasad rządzących programem montażowym.Przegląd nakręconych poprzedniego dnia materiałów na montażu, wstępny wybór ujęć do filmów dzieci.

Dalszy ciąg zdjęć do filmów realizowanych przez uczestników warsztatów według przygotowanych przez nich scenariuszy.

13
14
15
16

Dzień piaty (27 lipca 2012): Omówienie zasad realizacji portretu filmowego. Wyjaśnienie pojęć związanych z tego rodzaju wypowiedzią filmową, m.in.: wypowiedź z off-u, wypowiedź 100%. Nagranie zapowiedzi wstępnych i końcowych do filmu oraz scen zbiorowych.

Wgrywanie nakręconych poprzedniego dnia materiałów filmowych do komputera. Montaż kolejnych filmów dzieci oraz dalszy ciąg zdjęć według przygotowanych scenariuszy.

17
18
19
20

Dzień szósty (28 lipca 2012): Końcowy montaż filmów. Wybór muzyki i efektów dźwiękowych. Wybór i przygotowanie czołówki, efektów animacyjnych oraz napisów końcowych do filmu. Rendering filmów i przygotowanie płyt DVD.

Uroczyste zakończenie warsztatów. Wręczenie dyplomów i upominków wszystkim uczestnikom warsztatów przez przedstawicieli Fundacji Bonin oraz prowadzących zajęcia. Pokaz filmów przygotowanych przez dzieci biorące udział w warsztatach na dużym ekranie dla całej wioski.

21
22
23

Filmy zrealizowane podczas projektu:

 

logoue

 

DANE FUNDACJI BONIN

Fundacja Bonin
Bonin 31, 73-150 Łobez

NIP: 253-025-83-22, REGON: 320328595,
KRS: 0000275853

KONTAKT DO FUNDACJI BONIN

Biuro Szczecin: Wielka Odrzańska 28a/5, 70-535 Szczecin
Telefon/fax: (91) 812 12 53, e-mail: biuro@fundacjabonin.org

Numer konta bankowego: Bank Polska Kasa Opieki S.A.: 07 1240 3930 1111 0010 6464 5675

Copyright © 2016   www.FundacjaBonin.org   Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.