ue
A A+ A++  

Podobno każdy z nas może mieć życie o jakim marzy. Podobno wszystko zaczyna się w naszej głowie i rodzi się w naszych myślach. Podobno każdy z nas dysponuje siłą, która potrafi zmieniać nas i nasze otoczenie.
W Fundacji wierzymy, że pracując nad sobą, każdy z nas może żyć w świecie, jaki sobie wyobrazi. Wystarczy tylko zobaczyć siebie naprawdę.

zobacz siebie - zobaczysz więcej - FUNDACJA BONIN

Transgraniczny dialog kultury 2020 / Grenzüberschreitender kultureller Dialog 2020

Wybuch pandemii, spowodowanej przez COVID-19, to czas izolacji, chaosu, strachu, obawy zarówno o zdrowie, jak i pracę. Pandemia stała się powodem wprowadzenia przez poszczególne kraje Unii Europejskiej wielu obostrzeń, jak choćby ograniczenie w swobodnym przemieszczaniu się ich obywateli, które miało bezpośredni wpływ na ich życie. Dotkliwie odczuli to również mieszkańcy terenów przygranicznych - Polski i Niemiec, dla których ponowne postawienie granic między państwami uniemożliwiło normalne funkcjonowanie. Wszystkie te wydarzenia były przyczynkiem do realizacji filmu dokumentalnego oraz wystawy fotograficznej w ramach projektu pt. "Transgraniczny dialog kultury 2020 / Grenzüberschreitender kultureller Dialog 2020", podczas trwających w Boninie warsztatów filmowych i fotograficznych.

Gwałtowne zamknięcie granic wewnątrz Unii Europejskiej, to nie tylko niewygoda ze względów gospodarczo-administracyjnych, ale przede wszystkim niepowetowana strata w sensie mentalnym, społecznym i oczywiście politycznym. To, co stanowiło podstawę Deklaracji Praw Człowieka, uchwalone przez ONZ w 1948 roku, tzn. poczucie bezpieczeństwa poprzez rozwijanie współpracy międzynarodowej i dążenie do polepszania jakości życia mieszkańców sąsiadujących ze sobą krajów, znienacka zdewaluowało się. Czym jest idea Wspólnoty Europejskiej kiedy – zamiast wzajemnej pomocy i wsparcia – poszczególne rządy państw odpowiadają ksenofobiczną izolacją i zamykaniem granic? Czy doprawdy takie drastyczne decyzje podjęte bez porozumienia z sąsiadami mogą być przez społeczeństwo tolerowane? Jak w soczewce, spontaniczne protesty i nieposłuszeństwo obywatelskie w rejonach przygranicznych pokazują, że nawet w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego nie ma zgody na odbieranie podstawowych praw wolności i egoistyczne polityczne gesty. Ta obecna kryzysowa sytuacja uwypukliła, jak wiele udało się zbudować w przestrzeni autentycznej integracji mieszkańców Pogranicza i jak trudne do wyobrażenia jest przekreślenie tak uparcie budowanej przyjaźni na poziomie sąsiedzkiej.

Film pt. "My i Wy sąsiedzi" jest zapisem towarzyszących nam w ostatnich miesiącach  emocji i pytań o najważniejsze wartości, które - jak się okazuje - łączą bardziej niż mogliśmy się spodziewać. 

Na Wystawę plenerową składają się obrazy, które stanowią metaforyczne odniesienie do tego, co w nas oraz w bliższym i dalszym otoczeniu w czasie pandemii... a jest to czas izolacji; zarówno stawiania na nowo dawno już zapomnianych granic między państwami, jak również funkcjonowania całych rodzin w zamkniętej przestrzeni.

 

 

Katalog 01
Katalog 02
Katalog 03
Katalog 04
Katalog 05
Katalog 06
Katalog 07
Katalog 08
Katalog 09
Katalog 10
Katalog 11
Katalog 12
Katalog 13
Katalog 14
Katalog 15
Katalog 16
Katalog 17
Katalog 18
Katalog 19
Katalog 20

 


 formulka wakacje z historia

logo polsko niemieckie wakacje

DANE FUNDACJI BONIN

Fundacja Bonin
Bonin 31, 73-150 Łobez

NIP: 253-025-83-22, REGON: 320328595,
KRS: 0000275853

KONTAKT DO FUNDACJI BONIN

Biuro Szczecin: Wielka Odrzańska 28a/5, 70-535 Szczecin
Telefon/fax: (91) 812 12 53, e-mail: fundacjabonin@gmail.com

Numer konta bankowego: Bank Polska Kasa Opieki S.A.: 07 1240 3930 1111 0010 6464 5675

Copyright © 2016   www.FundacjaBonin.org   Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.